Yazar Detayları

Öztürk, İbrahim Hakkı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye

  • Cilt 1, Sayı 1 (2012) - İnceleme Makaleleri
    Tarih Öğretmeni Eğitiminde Eylem Araştırması Yaklaşımının Kullanılması: Bir Model Önerisi
    Özet  PDF


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License altında lisanslanmıştır.