Yazar Detayları

Aktaş, Özgür, Kars Kafkas Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 2, Sayı 2 (2013) - İnceleme Makaleleri
    Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Yer Alan Barış ve Antlaşmalar Üzerine Bir Değerlendirme
    Özet  PDF


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License altında lisanslanmıştır.