Cilt 2, Sayı 2 (2013)

İçindekiler

Künye

Künye PDF
  i

Editörden

Editörden PDF
  ii

Araştırma Makaleleri

Tarih Öğretmen Adaylarının Bölümü Tercih Etme Nedenleri İle Bölümden Beklentilerine İlişkin Görüşleri (Atatürk Üniversitesi Örneği) PDF
Ramazan Kaya, Hasan Aslan, Hasan Günal 1-31

İnceleme Makaleleri

“Bilgi Çağında Tarihçi Olmak”: Sosyal Ağ Analizi Yaklaşımı ve Osmanlı Tarihi Çalışmaları PDF
Zeynep Dörtok Abacı 32-57
Osmanlı Devleti’nde Okutulan İlk Fizik Ders Kitabı: Usûl-i Hikmet-i Tabiiye (Doğa Felsefesine Giriş) PDF
Seval Yinilmez Akagündüz 58-77
Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Yer Alan Barış ve Antlaşmalar Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Özgür Aktaş 78-107

Tarihçinin Tarihi

19. Yüzyıl Tarih Yazıcılığı ve Ahmed Cevdet Paşa PDF
Edip Uzundal 108-128

Kritik Temelli Çalışmalar

Bibliyografya: Tarihyazımı, Metodolojisi ve Felsefesiyle İlgili Türkçe Eserler Bibliyografyası PDF
Funda Alaslan, Ahmet Şimşek 129-191
Tarih Nasıl Yapılır - François Cadiou, Clarisse Coulomb, Anne Lemonde ve Yves Santamaria PDF
Mustafa Alican 192-199
Aynadaki Herodotos - İsmail Gezgin PDF
Sena Coşğun 200-211

Çeviri Makale

Tarih Eğitiminin Temel Esasları - Satı Bey PDF
Erol Kömür 212-227
Bloom Taksonomisi Yanlış Yönü mü İşaret Etti? - Sam Wineburg & Jack Schneider PDF
İbrahim Turan 228-239


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License altında lisanslanmıştır.