Bibliyografya: Tarihyazımı, Metodolojisi ve Felsefesiyle İlgili Türkçe Eserler Bibliyografyası

Funda Alaslan, Ahmet Şimşek

Özet


Bu çalışmada tarihyazımı, tarihçilik, tarih yazıcılığı, tarih metodoloji ve tarih felsefesi alanlarında yayınlanmış Türkçe kitap, makale, bildiri ve tez çalışmalarının kapsamlı bir bibliyografyası çıkarılmıştır. Çalışmada; kitaplar, kitap bölümleri, makaleler, bildiriler ve tezler ayrı başlıklarda ele alınmıştır. Tarama sonucunda yaklaşık 835 çalışmanın var olduğu görülmüş, bu durum Türkçe literatürde tarihyazımı, yazıcılığı, metodolojisi, felsefesi konularında ciddi bir birikimin olduğunu göstermiştir. Son 20 yılda yapılan yayınlarla tarihyazımı, tarihçilik, tarih yazıcılığı, tarih metodoloji ve tarih felsefesi konularında verilen eserlerin hem sayısında hem de ele aldıkları konularda ciddi bir ilerlemenin olduğu görülmüştür. Bunlardan özellikle kitapların ciddi bir kısmının çeviri olmasına karşın, makalelerin ve bildirilerin telif olması araştırmacı ve akademisyenlerin tarihyazımı alanında kafa yorduklarının bir göstergesi sayılabilir. Bu gelişmenin yaratacağı yeni metodolojik bakışların Türk tarihçiliğini çok daha dünya ölçeğinde eserler vermeye yönelteceği umut edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarihyazımı, Tarih Felsefesi, Tarih Metodolojisi, Bibliyografya

 

Bibliography of Publications on the Area of Historiography, Methodology and Philosophy of History Published in Turkish

Abstract: In ths study, it is cut out book, paper, announcement and thesis studies about historiography, methodology of historiography and philosophy of history that published in Turkish. In the study, books, part of books, papers and announcements handled with different titles. According to browsing it is realized that nearly 835 studies about Turkish historiography, methodology of historiography and philosophy of history. In the last 20 years historiography, methodology of historiography and philosophy of history it is seriously improvement both numbers and their subjects. Although some books are translation, papers and announcements are compilation, so it can confess that researchers and academicians are chewing about historiography. The new methodological apercus according to these pick-ups, it is expected to make more works in diameter of world.

Keywords: Historiography, Philosophy of History, Methodology of History, Bibliography


Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License altında lisanslanmıştır.