Yayın Kritiği: Tarihin Medya ile İmtihanı - Cüneyt Kanat

Funda Alaslan

Özet


1980’li yıllardan itibaren, televizyonun evlerdeki yerini alması ile önceleri sinema izleyicisi ile buluşan tarihsel filmler daha geniş kesimlere hitap etmeye başlamıştır. Gerek yazılı medya gerekse görsel medya vasıtasıyla toplum, tarihe daha çok ilgi duymaya başlamış, arz-talep dengesinin kurallarına göre de medya okuyucuya / izleyiciye daha çok ve toplumun talep ettiği tarzda ürünler sunmaya başlamıştır. Ancak genel olarak “kurgu metinler” içeren bu ürünler yoluyla, kurguya dayalı ve toplumun büyük bir kesiminin doğru – yanlış ayrımını yapamayacak bir tarih algısı oluşmuştur. Cüneyt Kanat “Tarihin Medya ile İmtihanı” adlı kitabında tarih – medya ilişkisini bu bağlamda ele alarak toplumun, bu ürünler vasıtasıyla karşı karşıya kaldığı hataları irdelemektedir.

Cüneyt Kanat, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuş, yüksek lisans ve doktorasını Ege Üniversitesi Ortaçağ Tarihi ABD’de tamamlamıştır. Ege Üniversitesi’nde Ortaçağ Tarihi profesörüdür.

Tarihin ne olduğu, yıllardan beri sorulagelmiş ve uzun yıllar boyunca sorulmaya ve üzerinde tartışılmaya ve her dönemde, her yeni iktidar ile her yenidünya görüşü ve beklentiler ile değişecek ve dolayısıyla gelişecek olan bir tartışma konusudur.  Tarihin Medya ile İmtihanı adlı bu eserde tarihin ne olduğu, tarihyazımının günümüze kadar geçirdiği aşamaları, tarihçinin görevi ve teknoloji odaklı günümüzde medyanın tarihe olan ilgisi ve tarihyazımına olan katkısı ele alınarak değerlendirme yapılmıştır.

 


Kaynakça


Çetintaş, M. B. (2011). Kurgulanan geçmiş: Tarihsel roman ve tarihyazımcı üstkurmaca. V. Engin, A. Şimşek (Ed.) Türkiye’de Tarihyazımı, İstanbul: Yeditepe Yayınları, s. 485-499.

Kanat, C. (2011). Tarihin medya ile imtihanı. İstanbul: Yeditepe.

Küçükbaşlar, B. (2013). Kamusal alan ve popüler tarihçilik üzerine. Toplumsal Tarih, Şubat 2013, S. 201.

Öztürk, İ.H. (2011). Tarih öğretiminde anakronizm sorunu: Sosyal bilgiler ve tarih ders kitaplarındaki kurgusal metinler üzerine bir inceleme. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2 (1), s. 37-58.

Okur, Y., Genç, İ., Özcan, T., Yurtbay, M. & Sever, A. (2011). Tarih – 9. Ankara: MEB.

Şimşek, A. (2006). Tarihsel romanın eğitimsel işlevi. Bilig, 37, s. 65-80.


Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License altında lisanslanmıştır.