Çeviri: Eğitimde Tarih (History in Education)

İbrahim Turan

Özet


Tarih nedir? Öğrenciye ne gibi faydalar sağlar? Açıkçası, tarih birçok çalışma alanından daha kolay şekilde bir disiplin olarak tanımlanabilir, çünkü çoğumuzun tarihçinin ne yaptığı ve nasıl çalıştığı hakkında açık bir fikri vardır. Fakat resmi konuşmak gerekirse, herhangi bir bilgi alanını tanımlarken onun üç özelliğine bakmak gerektiğini söyleyebiliriz: konusu, yöntemi ve bulguları.

Tarihin konusu açıktır; geçmiş insan ilişkileri. Tarih, zaman tarafından sarmalanmış insan bilgisidir. Yüzyıl önce “geçmiş insan ilişkileri” politik tarih anlamına geliyordu ancak çağdaş tarihçi bu kavramı hayatı tüm yönleriyle kapsayacak şekilde genişletmiştir. Kapsam aralığı, medeniyetleri çalışan Toynbee’den ilçe tarihi veya malikâneleri çalışan yerel tarihçiye kadar uzanmaktadır. Evrensellik ve yerelliğin uç noktalarını oluşturduğu bu kapsam içerisinde tarihçiliğin alt kolları yer almaktadır: anayasa tarihçisi, ekonomik tarihçi, entelektüel düşünce ve hareket tarihçisi, bilim, teknoloji, savaş tarihçisi vs. Hepsinin ortak noktası ise geçmiş insan ilişkilerine olan ilgileridir.

...

Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License altında lisanslanmıştır.