Yazı Gönderme

Siteden yazı gönderme

TUHED - TÜRK TARİH EĞİTİMİ DERGİSİ için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı kaydına gereksiniminiz var mı?
Kayıt sayfasına gidin

Site aracılığı ile yazı göndermek ve yazıyı izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanı±z gerekmektedir.

 

Yazarlar için rehber

TUHED'e göndereceğiniz makalelerinizde alıntılama sistemi olarak lütfen APA 6 (Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition, 2009) kullanınız. Daha fazla bilgi için...

 

Başvuru için Kontrol Listesi

Başvuru sürecönde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 1. Gönderilen makale daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (Yazara Öneriler bölümünde bir açıklama sunulmuştur)

 2. Makaleler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir. Makalenin her biri 250 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmış Öz ve Abstract’ı, örnek yayın kalıbında yer aldığı biçimde verilmelidir. Yazının başlığı kısa olmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir. Ayrıca 5 – 7 arasında Anahtar Sözcükler ve Key Words verilmelidir.

 3. Türkçe yayınlanan çalışmalarda Öz ve Abstract'ı takiben 750 – 1000 kelime arasında ve 5 ana başlık (Purpose, Method, Results, Discussion, Conclusion) altında  geniş İngilizce özet (extended summary) yazılmalıdır. (Bu istenen uzun özetler, makalenin yayına kabulünden sonra da gönderilebilir. İngilizce yazılan makalelerde kısa ve geniş Türkçe özet istenmemektedir.

 4. Yayın dili Türkçe olan makalelerin  (abstract, extended summary hariç) 6000 kelimeyi geçmemesi arzu edilir. Yayın dili İngilizce olan makalede ise makalenin tamamı 6000 kelimeyi geçmemelidir.

 5. Gönderilen Makale  American Publication Manual 6th Edition - APA6 (http://www.apa.org) biçimine  uygun olarak hazırlanmalıdır.

 6. Metin tek satırlı, 12 fontlu, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında) ve tüm şekil, resim ve tablolar sonda olmaktansa metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.

 7. Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. Kuramsal, deneme, derleme türü makalelerdeki bölüm başlıkları ise içeriğe uygun olarak belirlenmelidir.

 8. Makalelerin Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED) şablonuna uygun olarak hazırlanmış olması ve yazar isim ve adresleri makale metnine yazılmaksızın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Stil ve kitaplık uygulamaları için gereksinimler, Dergi hakkında bölümündeki Yazarlara Notlar, sayfasında görülebilir.

 9. Makale Microsoft Word dosyası (.doc veya docx) formatındadır.

 10. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz, yazarlardan bağımsız değerlendirme sağlanması için yapmanız gerekenleri görmek için burayı tıklatınız) Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.

 

Telif Hakkı Konusunda

 • Makalemin tüm yayın haklarını Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED)'e veriyorum.
 • Makalemin kendi çalışmam olduğunu, daha önce herhangi bir yerde elektronik ya da başka şekillerde yayınlanmadığını, yayın için başkaları tarafından kabul edilmediğini belirtirim.
 • Çalışmamda kullandığım her türlü görsel, şekil, tablo, veri toplama aracı bana aittir veya kullanım için gerekli yerlerden gerekli izinler alınmıştır. Bu konuda sorumluluk bana aittir.
 • Çalışmam, herhangi bir kişiye iftira etme, karalama, onur kırma gibi ifadeleri içermemektedir.
 • Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED) editörlerinin şekil, okunabilirlik ve uzunlukla ilgili olarak çalışmam üzerinde değişiklik yapmalarını kabul ediyorum.
 • Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED) çalışmamın her türlü yayın hakkına sahip olduğunu, ismimi belirterek çalışmamı basabileceğini, yayabileceğini, farklı dillerde çoğaltabileceğini ve şu an bilinen ve ileride kullanılabilecek yolları kullanarak dağıtabileceğini kabul ederim.
 • Çalışmam tarih eğitimi alanına bir katkıdır. Bu çalışmamdan dolayı hiçbir ödeme talep etmemekteyim.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

 


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License altında lisanslanmıştır.