Editörler

Editörler

  1. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan, Atatürk Üniversitesi, KKEF, Tarih Eğitimi ABD, Türkiye
  2. Prof. Dr. Ahmet Şimşek, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkiye

Bölüm Editörleri

  1. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan, Atatürk Üniversitesi, KKEF, Tarih Eğitimi ABD, Türkiye
  2. Prof. Dr. Ahmet Şimşek, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkiye
  3. Doç. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
  4. Doç. Dr. İbrahim Hakkı Öztürk, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi
  5. Doç. Dr. Bahri Ata, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ABD


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License altında lisanslanmıştır.