KİŞİLER

Hakem Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Gülin Karabağ, Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yasin Doğan, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Erdal Aslan, Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şahin Oruç, Yıldız Teknik Üniversitei, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Meltem Onurkan Samani, Avrupa Lefke Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sezai Öztaş, Kırklareli Üniversitesi


Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sait Candan, Karabük Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Semih Aktekin, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Hasan Işık, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Selahattin Tozlu, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Bülent Akbaba, Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Adnan Altun, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kaya, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çalışkan, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Selahattin Kaymakçı, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ayten Kiriş, Muğla Üniversitesi


Yrd. Doç. Dr. Fatih Demirel, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aksoy, Marmara Üniversitesi


Yrd. Doç. Dr. Şerif Korkmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Y.Doç.Dr. Yunus Emre Tansü, Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Aydın Güven, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Cevdet Kırpık, Erciyes Üniversitesi

Mr Cem Kirazoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Zafer Tangülü, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Harun Er, Bartın Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Erhan Metin, Dicle Üniversitesi

Dr. Aysun Aynur Yılmaz, Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Dr. İkbal Vurucu, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Türkiye

Dr. Elnur Agayev, Lefke Avrupa Üniversitesi, Türkiye

Dr. Neval Akça, Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Dr. Namık Çencen, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Yar. Doç. Dr. Özgür Aktaş, Kars Kafkas Üniversitesi, TürkiyeCreative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License altında lisanslanmıştır.