KİŞİLER

Yayın Kurulu

Doç. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Bahri Ata, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ABD

Prof. Dr. Yücel Kabapınar, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. İbrahim Hakkı Öztürk, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Y.Doç.Dr. İbrahim Turan, Atatürk Üniversitesi, KKEF, Tarih Eğitimi ABD, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet Şimşek, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, TürkiyeCreative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License altında lisanslanmıştır.