Dergi hakkındaDUYURULAR:

1-  TUHED, 07.01.2014 tarihinden itibaren EBSCO Humanities Source Ultimate Index tarafından taranmaktadır. 

 

2- YAYIN KALIBI

İnceleme ve araştırma makalelerinde kullanılacak yayın kalıbımız: TUHED Yayın Kalıbı