Dergi hakkındaDUYURULAR:

1-  YAYIN KALIBI

İnceleme ve araştırma makalelerinde kullanılacak yayın kalıbımız: TUHED Yayın Kalıbı