TÜRK TARİH EĞİTİMİ DERGİSİ

33.706 12.235

Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED) Türkiye’deki tarih eğitimcilerin odağında uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik bir dergidir. Dergimiz, Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda iki kez, çevrim içi (online) yayınlanır.

TUHED'in ilgi alanı tarih eğitimi/öğretimi, tarihyazımı ve tarih-sosyal bilimler ilişkisidir. Tarih eğitimi/öğretimini temelden etkileyen tarihyazım süreçleri ve tarih alanının sosyal bilimlerle ilişkili durumlarını dikkate alan çalışmaları önemser. TUHED, Türkiye’deki tüm tarih eğitimcilerinin dergisi olma yanında tarih eğitimi alanında ulusal ve uluslararası gelişmelerin paylaşıldığı, tartışıldığı, kritik edildiği de bir platform olma amacını taşır.

GELECEK SAYI (Cilt 4, Sayı 1, Mayıs 2015)

Araştırma Makaleleri:

Ramazan Kaya ve Hasan Günal: Tarih Öğretmenlerinin Muhteşem Yüzyıl Dizisi Özelinde Tarih Konulu Film ve Dizilerin Öğretimde Kullanımına Yönelik Görüşleri / History Teachers' Opinions About the Use of Historical Movies and TV Series Specific to Muhteşem Yüzyıl in Teaching

Halil İbrahim Sağlam, Elif Tınmaz ve Mehmet Akif Hayal: Sınıf Öğretmenlerinin “Zaman ve Kronolojiyi Algılama” Becerisinin Öğretiminde Yararlandıkları Etkinliklere İlişkin Görüşleri / The Views of Classroom Teachers on Activities They Use for Teaching the Ability to Perceive Time and Chronology

İnceleme Makaleleri:

Hamza Akengin: Tarih Öğretiminde Kullanılan Haritalar Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation Of Maps Used In History Education

Yücel Kabapınar: Tarih Derslerinde Farklı Becerilere Sahip Öğrencilere Aynı Ders Kitaplarını Sunmak Ne Derece Adildir?: Heinemann Yayınevi Örneği / How Fair is to Present the Same History Textbooks to Pupils With Different Abilities? Heinemann Publisher Example

Ümmügülsüm Candeğer: Tarih Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerinin Hazırlanması / Preparation of History Teacher Special Field Competences

Kritik Temelli Çalışmalar:

Mustafa Oral: Bir Geçmiş Zaman Efendisi: Mükrimin Halil Yinanç

Mehmet Kaan Çalen: Ahmet Yaşar Ocak Kitabı Arı Kovanına Çomak Sokmak Söyleşi: Haşim Şahin Timaş Yayınları, İstanbul, 2014

Emel Okur Berberoğlu: Historical Empathy and Perspective Taking in the Social, Editörler: O. L. Davis Jr., Elizabeth Anne Yeager, & Stuart J. Foster, Studies.

Çeviri Makale:

Eskiyazıdan Çeviren: Ümüt Akagündüz: Abdülkerim Akif - Tarih Bir İlim Olamaz

Rusça’dan Çeviren: Elnur Ağayev: Rahim Halilov - Meşhed Şehrinin Mektep ve Medreseleri

 

GÜNCEL SAYI 


Cilt 3, Sayı 2 (2014)


Kapak sayfası


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2147-4516